Menu

About Us

Download : Company Profile

 


บริษัท ที.พี. มารีน เซอร์วิส จำกัด ให้บริการงานด้านมารีนประกอบด้วย Mooring Master, Loading master, Ship to Ship Transfer, Marine Operations, Tug boat Service, Mooring boat, Oil Spill boat,  เรือบาสบรรทุกสินค้า, เจ้าหน้าที่รับส่งเชือกหน้าท่าเรือ, เจ้าหน้าที่ต่อท่อน้ำมันหน้าท่าเรือ, งานสำรวจความมั่นคงของท่าเรือ, งานสำรวจความลึกของท่าเรือ, งานขุดลอกท่าเรือ, งานสร้างและซ่อมทำท่าเรือ, เขียนแผนรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ งานซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมทำเรือ ซ่อมทำเครื่องจักรในโรงงาน งานจัดหาอะไหล่ในประเทศและต่างประเทศ งานสอบเทียบอุปกรณ์และออกหนังสือรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใต้การบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015Service & Product (สินค้าและบริการ)
Mooring Master / Loading Master / Mooring Gang / Tug boat / Mooring boat Service / Ship to Ship Transfer / Marine OperationTug boat service, Mooring boat service, เรือบาสบรรทุกสินค้าเจ้าหน้าที่รับส่งเชือกหน้าท่าเรือ, เจ้าหน้าที่ต่อท่อน้ำมันหน้าท่าเรืองานสำรวจความมั่นคงของท่าเรือ, งานสำรวจความลึกของท่าเรือ, งานขุดลอกท่าเรือ, งานสร้างและซ่อมทำท่าเรือ, เขียนแผนรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ


านสำรวจความลึกบริเวณหน้าท่าเรือและเขียนแบบตามมาตรฐานกรมเจ้าท่า
ให้บริการงานซ่อมบำรุง
1. งานซ่อมทำรูปแบบงานรูปพรรณต่างๆ เช่นงานพัดลมระบายอากาศแอร์ ซิลเลอร์และอุปกรณ์
2. งานเชื่อมเหล็กหล่อ เหล็กเหนียว เหล็กทั่วไปเช่นฝาสูบเครื่องจักรและอุปกรณ์
3. งานซ่อมทำวาล์วทุกประเภท valves
4. งานซ่อมทำปั้มทุกประเภท pump
5. งานจัดหาอะไหล่เรือต่างประเทศ
6. งานจัดหาอะไหล่แป๊กกิ้ง งานโอริง packing / o ring
7. งานซ่อมทำ ทำใหม่ ข้ออ่อน elbow / expansin joint
8. งานซ่อมทำ ทำใหม่ ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน heat exchange cooler
9. งาน Calibration

สนใจการให้บริการโปรดติดต่อเรา


คุณภณ ทัพพินท์กร
Tel : 094-846-9898, 02-101-9645
email: pana@tappinthakorn.com
ID Line : aun2810

คุณวัลลภ กัณฑพงศ์
Tel : 096-519-5479, 02-101-9645
email : wallop@tappinthakorn.com
ID Line : w.guntapong

สามารถเข้าชมกิจการและรายละเอียดการให้บริการของทางบริษัทฯ ได้ที่
www.tappinthakorn.com
Facebook: Tappinthakorn Group
Facebook: TP Marine Service

 

Top