Menu

บริษัท สยาม วัฒนา คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1)ให้บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส และ อบโอโซน COVID-19
บริการพ่นฆ่าเชื้อโดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย (Misting Sanitize) โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง
2)ให้บริการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค โดยใช้ โอโซน(ก๊าซออกซิเจน) ไปจับตัวกับเชื้อโรคจะเกิดการแตกตัว เข้าไปทำลายผนังเซลล์ ทำให้เชื้อโรค ทั้งเชื้อไวรัสแบคทีเรียสลายไป ปล่อย Ozone ประมาณ 30 นาที - 1 ชม. (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่)
3)ให้บริการทำความสะอาด โดยทีมงานมืออาชีพ
4)จำหน่ายน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 (Benzalkonium Chloride 0.05%) มี อย. และเป็นที่ยอมรับของอนามัยโลก WHO ที่ใช้ในสิงค์โปร์ และจีน เป็นต้น)
5)จำหน่ายเจลล์แอลกอฮอล์ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ มากกว่า 70% (มี อย.)
6) ให้บริการรถรับจ้างในสนามบิน
7) ประกอบกิจการร้านอาหารในสนามบิน
8) ประกอบกิจการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารขาออกและขาเข้าในท่าอากาศยาน
9) ประกอบกิจการทำความสะอาด จัดเก็บขยะที่เป็นอันตราย ขยะทั่วไปและขยะที่เป็นของเหลวและสิ่งมีคมให้กับการท่าอากาศยาน
10) ประกอบกิจการให้บริการภาคพื้นดินของสนามบินและสายการบิน
11) นำเข้าเครื่องจักรและดำเนินการติดตั้งเคื่องจักร
12) จัดหานำยาสารเคมีและน้ำยางที่ใช้ในการผลิตถุงมือยางไนไตร
 

    

สนใจการให้บริการติดต่อ

คุณ ภณ  ทัพพินทร์กร
Tel : 094-846-9898
ID Line : aun2810

คุณ ทรงเดช  รอดพ่าย
Tel : 093-224-1961
ID Line : thongdetr

Top